@


 

Since 3/3/2009

 

 

 

 

 People
  Andrew Tien-Shun Lin
  Che-Chuan Lin
  Ke-Shu Li
  Guan-Yu Chen
  Wei-Zhi Liao
  Shun-Wen Yu
  Tsun-You Pan
  Shih-Lin Zeng
  Hsiao-Pei Chang
  Pei-Hua Hsu
  Che-Ping Chuang
  Ming-Wei Liao
  Chieh-Wei Chuang
  Yi-Tai Chi
  Chia-Chun Hsu
  Chinen-Nan Yang
  Wei-Yi Chiu
   

Research
Taiwan Chelungpu-fault Drilling Project (TCDP)
  Taiwan gas hydrates
   

Bibliography
  Database Search
  Core Journals
  Earth Science Journals
  E-books
  Technical Terms
   
Data & Map
  Taiwan data
  World data
   
Courses
  GP7048 - Sequence Stratigraphy
  GP6057 - Basin Analysis
  GP4031 - Taiwan Regional Geology
  GP3087 - Sedimentary Geology
  GP3059 - Field Geology
  GP3015 - Practice in Field Geology
  GP6095 - Seminar II
  GP7000 - Colloquium (Departmental Seminar)
   
Computing
  Freewares
  GMT
  Linux
  Basin modelling
   
Links
  Meetings
  Taiwan Earth Sciences Institutions
  World Earth Sciences Institutions
  Sedimentary Links
  Research Programs
Industry
News/Radio/Magazines
 

 

Basin Research Group
Last modified 9/19/2005 Copyright (c) 2005 Earth Sciences. NCU, All rights reserved.